• Image of CopaSquat Komorebi

Hand-crafted sofubi toy from Soft Vinyl Mayhem 3 exhibit in Brisbane, Australia